top of page

LYMFEDRAINAGE METHODE VODDER

Voor welke klachten?

 

-  Zwellingen veroorzaakt door een opstapeling van lymfevocht:

-  Aangeboren lymfeoedeem

- Verworven lymdeoedeem

Na een operatie

Na klierresectie ten gevolge van kanker

- Veneus oedeem (gezwollen onderbenen en enkels ten gevolge van verminderde         veneuze afvoer)

- Klachten aan het zenuwstelsel, bijv. MS, gezichtsverlamming, migraine

- Klachten als gevolg van stress: bijv. slapeloosheid, hoofdpijn,…

- Bloedcirculatiestoornissen

- Reuma (ontstekingen)

- …
 

Wat is manuele lymfedrainage?

 

De manuele lymfedrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfestelstel te stimuleren. Deze stimulatie is om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter en sneller via de lymfbanen af te voeren.

 

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3e uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel lichamelijke processen verlopen via dit lichaamsvocht, waaronder het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen. Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen.

Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. 

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter kan worden bemoeilijkt door ziekte, stress of als gevolg van een operatie of een ongeval. In dat geval kan de drainage van de lymfe manueel worden geoptimaliseerd.

 

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

Bij de manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Vooral het ritme van deze “handgreep” is erg belangrijk. Dat ritme moet namelijk exact overeenstemmen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaten, want alleen dan kan het overtollige lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

 

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt de patiënt vaak verzocht om tijdens de behandeling niet te praten.

 

Voor meer info over manuele lymfedrainage volgens de methode van Vodder: www.mldv.be

bottom of page